ดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter

เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter ออนไลน์

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter

ขั้นตอน 1

เล่นวิดีโอจากนั้นคลิก คลิกขวา - แสดง URL ของวิดีโอ ดูภาพหน้าจอด้านล่าง

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก Twitter

ขั้นตอน 2

ไปที่ twvideosdownloader.com จากนั้นวาง URL และ คลิก 'ดาวน์โหลด' เช่นภาพหน้าจอด้านล่าง

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก Twitter

ขั้นตอน 3

คลิกที่ "ดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพปกติ" หรือ "ดาวน์โหลดวิดีโอ HD" (ถ้ามี) เพื่อเริ่มดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก Twitter